Уч коргон: Кишлокда учинчи болалар бокчаси очилди

Уч коргон кишлогида «Айгул» болалар  бокчасининг очилиши кишлок ахолиси учун катта шароит яратиб берди.  Бу болалар бокчасининг очилишига «Юнисеф» фонди хомийлик килиб, Уч-коргон кишлокига катта ёрдам берди.

image

image

image

«Айгул» бокчасининг тарбиячиси Максудова Махлиё болалар бокчаси «Жомий» мактабига тегишли булган ерга очилганини ва укитиш усулларини айтиб отди.

«Уч-кургон кишлогидаги «Жомий» мактабини чегарасига «Айгул» болалар  бокчаси очилди. Бу бокча «Юнисеф» фонди ёрдамида очилди. «Юнисеф» фонди томонидан бокчага керакли анжомлар берилди. Хозирча бокчада 3 ёшдан 6 ёшгача болалар укишяпти.  Хар бир бола узини ёшига караб группаларга булинган, 4 – 5 ёшгача битта группа, 3 – 3 ярим ёшлар битта группа булади. 3 ярим ёшдаги болаларга 10 – 15 дакика дарс утилади, 5 – 6 ёшдаги болаларга 30 дакика дарс утилади. Бокчада 1 ярим соат дарс булса 1 ярим соат танаффус берилади. Танаффус вактида бадан тарбия ва мульт филмлар куйиб берилади» — деди бокча тарбиячиси Максудова.

image

image

image

Йул бони дехкон – чорва раиси Умурзаков Шумкор болалар мактабга боришидан олдин зехнини чархлаши зарурлигини таъкидлаб утди.

«Болаларни мактабга боришидан олдин зехнини чархлаш учун билим олишади. Кейин макткабга боришганда бемалол мактаб дарслигини укишади, шунинг учун бу болалар бокчаси очилди. Бу болалар бокчаси очилиши жуда яхши булди. Ота – оналар ва хукумат хам бунга катта ёрдам берди» — деди Йул бони раиси Умурзаков.

image

image

image

«Айгул» болалар бокчасининг тарбиячиси Абдувоитова Одина болалар бокчасини очилгани хакида малумот берди.

«Айгул» болалар бокчаси 1 – октябрда очилиб, унга Англиядан элчи ва Кореалик икки киз келди, ундан ташкари Узимизнинг Губернатор ва Кадамжой хокими келди. Мехмонлар жуда куп эди, улар узлари билан совгалар олиб келиб, болларимизга бериб чикишти. Очилишига муносабатан бокчамизга келадиган болалар концерт дастурини курсатишди. Бизнинг бокчада 157 бола бор, улар группаларга булиниб хар бир группада  28 – 27 бола укийди.» — деди бокча тарбиячиси Абдувоитова.

image

image

image

image

Бу богча очилишига кадар кишлокда 2 болалар богчаси ишлар эди.

Мухбирлар: Арзиев Жавохир, Халилов Жавлон, Тилаволдиев Ойбек, Тешабаева Муштари, Дадабоева Севара, Мамаджанов Ихтиер.

Уч коргон: «Манас- Ата» мактабида биринчи бор «Олтин куз» байрами утказилди

«Манас-Ата» урта мактабида «Куз бали» конкурси утказилди. Бунда 4 та мактаб: «Дружба», «Манас- Ата» «С.Айний» ва «А.С.Пушкин» урта мактаблари белашишди.

image

image

Учкоргон ёшлар марказининг фаскултатори Самидинова Файруза «Куз бали» байрами хакида айтиб утди.

«Бугун бизда режа буйича кузги марафон утказилди. ЮНИСЕФ фонди ёрдамида «Куз бали» байрами утказилди. Бу байрамда 4та мактаб катнашди. Улар «Манас-Ата»,»Дружба»,»С.Айний» ва «А.С.Пушкин» мактаблари катнашди. Байрам жуда яхши утди, у ерда хар хил уйинлар ва мусобакалар булиб утди. Хайъат аъзолари Манас- Ата мактабининг укитувчилари булиб, улар укувчиларнинг чикишларини аъло бахолади ва совгалар билан такдирладилар»-, деди Самидинова Файруза.

image

image

Учкоргон кишлок хукумати ёшлар уйининг етакчиси Камырзак кызы Айдана бу конкурснинг максади миллатлар аро дустликни урнатиш эканлигини айтди.

«Биз хозира куз байрами муносабати билан «Куз балли» байрамини утказяпмиз.  Ёшлар уйининг ёрдами билан бу байрамни утказяпмиз. Бу байрам жуда кизик буляпти. Бу байрамга кишлок хукуматининг бир неча мактабларидан укувчилар келди. Улар биз куйган шартларни бажаришди, хозирда энг яхшиси ютиб келяпди. Бизнинг максадимиз узбек, тожик миллатлари билан киргиз миллатининг орасида дустликни урнатиш булиб саналади «-, деди Камырзак кызы Айдана.

Муаллифлар: Халилов Жавлон, Дадабаева Севара, Тешабаева Муштари.

Уч коргон: Россияга бормай туриб хам иш топса булади

Уч-қўрғон қишлоғидаги энг катта муаммо бу-ишсизлик. Оиласини боқиш ва фарзандларига яхши шароит яратиш учун инсонлар Россияга кетишмоқда.

Уч- қўрғон мактабининг директори Холмирза Рўзиматов иш керак бўлса ҳаракат қилиш ва ҳаракат қилинса, албатта, топилишини айтиб ўтди.

«Иш бор, лекин инсонлар катта пул топишга ўрганиб қолган. Аёллар учун мактаб ва боғчаларда иш бор. Улар учун корхоналар йўқлиги тўғри, лекин корхоналар секин-секин қурилади. Россияга бориб ишлаётганлар икки хил бўлади. Улар бориб ишлаб пул топиб келишади. Баъзилари ёш оиласини ташлаб чет давлатларга кетишади. Бу яхши эмас «, — деди Уч-қўрғон мактаби директори Холмирза Рўзиматов.  

Уч-қўрғонлик бир аёл Россияга кетаётганлар шу ерда ҳам иш топишлари мумкинлигини айтиб ўтди.

«Бизда корхоналар бўлмаса ҳам, бизга боғларни бериб қўйишган. Ўша ерда ҳам меҳнат қилса бўлади. Россияда қилаётган ишини шу ерда қилса ҳам бўлади. Чет давлатдагилар нима иш қилишаётганликларини билмаймиз, балки қоровуллик қилишаётгандир. Улар шу ерда бу ишларни қилишга уятишади «, — деди Уч-қўрғонлик исмини айтишни истамаган аёл

Муаллифлар: Севара Дадабоева, Динора Собирова, Муштари Тешабоева.

Уч-коргон: Курбанов мактабининг президенти 67% овоз билан сайланди

2013-йилнинг 27- сентябрида утказилган сайловнинг узгачалиги- блутенларни кулланганимиз булди.Бу сайловда
5-11-синф укувчилари катнашишди.

image

Дониёр Атажанов #75 М.Курбанов урта мактабнинг 9-синф укувчиси. Унинг айтишича бу сайловди утказиш натижасида укувчилар тамонидан айрим камчиликлар булди.

«Блутенди нотугри тулдиришганликдан куп овохлар хисобга олинмай колди» ,-деди Атажанов.

image

Уша мактабнинг 11-синф укувчиси Авазбек Собиров булса сайловнинг узгачалигига тухталди.

«Сайлов биз кутгандан хам аъло натижада утди. Хар йили мактаб президент сайлови бундай натижада утмаган»,- деди Авазбек.

image

Мактаб президенти булиб сайланган 11-синф укувчиси Наргиза Абдуллаева шундай деди:
«Бугунги сайловда номзодлар сони 6та эди. Буларнинг ичида мен куп овоз эгаллаб, мактаб президенти булдим.Албатта бу ишга масъулият талаб килинади».

Муаллифлар:Аджиев Уииджон
Абдуллаева Наргиза
Мурзарахимов Нодирбек

Таътил бехуда ўтмоқда.

Учқўргон қишлогининг боллари таътилни бехуда ўтқазишмоқда. Чунки қишлоқда етарли шароитлар мавжуд эмас.

Учқўргон қишлоқ хукуматининг статистик  малумотларига қараганда 100% ўқувчилардан 20% ўқувчи ёзги таътилни мазмунли тарзда, турли хил оромгохларда, хар-хил кутубхоналарда қизиқарли китоблар ўқиш билан ўтқазишар экан.

80% ўқувчилар эса таътилни кампютер ўйинлари билан мазмунсиз тарзда янунлашар
экан.

Бу маълумот қанчалик тўгри эканлиги бизни қизиқтириб қўйди ва бу саволни жавобини топиш мақсадида биринчи навбатта ота-оналардан сўраб кўрдик. Уларни айтишларича қишлоқда болаларга яхши шароит йўқ эмиш.
«Болаларим таътилни уйда ўтқазишмоқда. Богдаги ишлардан бўшашлари билан кампютер хонага қочишади. Биронта бир спорт машгулотларига берай десам тузик-қуруги йўқ. Биттагина фудбол бўлиб турувди «Яхши бўмаябдир, стадион хам яхши эмас «-деб чиқиб кетди. Лагерларга берай десам атрофимизда лагер йўқ. Узоқдагиларга беришга қўрқаман, хавотир оламан,»-деди қишлоқ яшовчиси Муқаддас опа.

image

Биз интернет кафеларидан бирига кириб кўрдик. У  ерда болалар жуда кўп екан. Уларнинг бирига хафтани неча кунини, бир кунда эса неча соатини шу ерда ўтқазишини сўраб кўрдик.
«Мен икки кунда бир ёки хар куни келиб тураман. Бир кунда 3-4 соат ўйнайман,»- деди 9-синф ўқувчиси Умиджон.
Яна бир ўқувчи:»Мен бу ерга ўйин ўйнагани эмас интернет хизматидан фойдалангани келаман. Интернетдан хар хил янгиликлар оламан. Google, twitter, wikipedia, facebook каби янгиликларга бой сайтлардан фойдаланиб тураман.  Лекин келганимда кўпчилик боллар вахшиона ўйинларни ўйнашаётган бўлади. Бундан нима фойдалигини тушинмийман,»- деб такидлади.

image

Кампютер хона бошлиги билан хам сухбат қурдик. Унинг айтишича кампютер хонага фақатгина ўгил болалар келар эмиш.
«Кампютер хонамга фақатгина ўгил болалар келади. Қиз болалар бир-бир флешкаларига қўшиқ ёзгани келиб туришади холос. Болалар кўп ўйинларди севиб ўйнашади, интернет хизматидан хам фойдаланишади. Бу ерда бехаё сайтларга кириш тақиқланган, ўзим текшириб тураман»- деди кампютер хона бошлиги.

image

Кампютер хонага фақат болалар борсалар, қизлар таътилни қандай ўтказишаётган   экан?
Бу саволни ўқувчи Нигора Мамажоновага бердик.
«Мен таътилни уйда, ойимга ёрдам берган холда ўтказябман. Бўш вақтларимда бичиш-тикишни ўрганябман. Қишлогимизда ёшларга имкониятлар кам. Фойдали тўгараклар йўқ. Шу сабаб таътилни хама фойдасиз ўтказябди деб ўйлайман. Масалан хеч қайси ўқувчи таътилда янги, бадий китоб ўқиган эмас. Чунки қишлогимизда китоб сотадиган дўкон йўқ ,»-деди Мамажонова.

Биз тенгқурларимизни энди ёзги таътилни мазмунли тарзда  ўтқазишларини сўраб қоламиз!

Мухбир: Ойбек Эргашев.

Уч-Коргон қишлогидаги № 75 ўрта мактабининг ўқувчилари хатарли йўлдан мактабга боришмоқда.

  Ўқувчилар хар куни мактабга катта кўчадан боришади, лекин катта кўчада йўлакча бўлмаганликдан хаётлари хавф остида.Қуйдаги муаммо буйича №75ўрта мактабининг тарбияли ишлар бўйича директор ўрин босари Кахрамонжон Шакиров шундай дейди: «Тўгри йўларимиз талабга жавоб бера оладиган даражада эмас. Йўлларда пиёдалар йўлакчаси мавжуд эмас, бу албатта мактаб ўқувчилари учун хатарли, нафакат ўқувчилар  учун балки барча йўловочилар, шу каторда автомабил хайдовчиларига  хам хавф тугдирмоқда. Биз бу муаммо бўйича хокимятга ариза билан мурожат қилганмиз улар энди бизнинг бу муаммойимизни хал қилиб беришади деган умидамиз».Шу мактаб ўқувчиси Мадина Топволдиеванинг айтишича кичкина синф ўқувчиларига хар дойим катта йўлда эътиборли бўлишар экан.»Мактабга келгунча узоқ йўлни босиб ўтамиз. Йўл узоқ бўлишига қарамай хатарли хамдир. Бу йўлда айниқса кичкиналарга эътиборли бўлиш керак. Пиёдалар йўлакчаси бўмаганидан мажбур катта йўл чекасидан йуриб келябмиз. Бу йўлларга хам тратуал қурилади деган умидаман. Қурилса бизга жуда яхши бўларди»,-деди Топволдиева.Яна бир ўқувчи Мурзарахимов шу йўлда пиёдалар йўлкаси бўлмаганлиги сабабли уни камаз русумли йук ташувчи машина туртиб кетгани айтди.  «Мен бундан бир йил олдин мактабга кетаётганимда камаз мени туртиб кетти. Унчалик жиддий жарохат олганим йўқ, лекин бу хол яна боша инсон билан қайтарилиши мункун деб қўрқаман. Бу сафар қатигрог кўнгилсизлик бўлса ундан хам ёмон. Шу сабаб йўллар тезрог ўнгланса пиёдаларга хам, шафёрларга хам, барчамизга яхши бўларди»,- дейди Мурзарахимов.Биз автомабил хайдовчиларидан хам ушбу муаммо хақида ўз фикриларини сўраб кўрдик. «Мен анчадан бери бу йўлда хайдовчилик қиламан. Бу йўлда жуда хушёр бўлиш керак, чунки ўзиз кўраётганингиздек пиёдалар асфальт чекасида йуришибди. Авто халокатларнинг асосий сабабларидан бири шуда албатта. Авто халокатлат олдини олиш учун тезрог йўлларни тўгирлаш керак»,- деб такитлади хайдовчи.Биз хам бу йўллар тўгирланади деган умидамиз. Хокимят тарафидан бу муаммо ечилишини сўраб қоламиз! Мухбир:  Ойбек Эргашев.

Уч-коргон кишлоги кучаларидаги ёритиш тизимининг йўқлиги

 
  Кучалардаги ёритиш тизимини йуклигидан  кишлог ахолисига кийинчилик тугдирмокда.
Ёритиш тизимлари йук булгани сабабли кечалари хар-хил нохуш вокеалар келиб чикмокда.

Биз гувохи болгандек, кишлок ахолиси кучаларга урнатиладиган ёритиш тизимига булган эхтиёжи катта. Сабаби, кишлок кучаларининг нотекислиги ахолига бир канча кийинчилик тугдирмокда.   

Кишлок яшовчиси Хошим Хамидов союз пайтидан кейин кучалардаги ёриткичлар олиб ташланганини ва бошка кайта урнатилмаганлигини таъкитлаб утди. 

«Бир вактлари хокимятда “сельсовет” утказилган, ушанда кучаларга ёриткичлар урнатилган. Союз таркалгандан кейин хамма чироклар олиб ташланди, лекин урнига хеч ким чирок куйгани эмас. Бунга хокимят караган эмас». – деди кишлок яшовчиси Хамидов. 

 Кишлок хукуматининг ходими Абдурасул Абдурахмонов кучадаги ёритиш тизимининг урнатилишига хукумат ва рес ходимлари биргалашиб харакат килиши кераклигини тавсивлади.

«Кучада ёритгич йук бунга хеч ким эътибор бермаяпти. Бунга хукумат ва РЕС ходимлари томонидан иш олиб борилиши лозим». – деди халк хукумати ходими Абдурахмонов.  

Кишлок яшовчиси Каноат Абдуллаева ёриткич кишлок учун зарурлигини айтиб утди.

«Хар бир жойга ёриткич куйиш керак, буж уда зарур. Чунки одамлар тунда кучага чикса, улар ёриткич йуклиги сабабли машиналарни чирокларидан фойдаланиб катта йулларда юришади».  – деди кишлок фукароси Абдуллаева.

Муаллифлар: Халилов Жавлонбек, Собирова Динора, Тлаволдиев Ойбек, Тешабаева Муштарий, Дадабаева Севара.

Ариклардаги сувга чиқиндилар ташланаетганлиги сабабли қишлон ахолиси сувни дойимо қайнатган холда ичишади

Ичимлик  сувига ахоли томонидан ташланаетган  чикиндилар натижасида сув жудаям ифлос холатда. Бу сувдан касалланмаслик учун кишлок ахолиси кайнатилган холатда гина сувни ичишади.
image

  «Зебо» болалар бохчасининг хамшираси Манзура Шакированинг айтишича болаларга факатгина сувни кайнатилган холда берилади.

«Кайнатилган холатда сувни болаларга ичирмокдамиз ва бошка эхтиёжлар хам кайнатилган холатда бажарилмокда. Болаларни ташкаридаги крант ва арикда окаётган сувларга боришларига йул куймаяпмиз. Болалар бизнинг келажагимиз. Уларнинг соглигиги ката эътибор билан карашимиз керак», — деди Шакирова.

image

Уч-Коргон касалхонасининг шифокор Алёр Насриддинов кишлокда чикинди чикариб турадиган машина йук булганлигида чикиндиларни ахолини купи сувга ташламокда дейди.

«Хозирги кунда кайнатилмаган сувни ичиш натижасида купчилик ахоли бетоб булиб касалхонага келишаётганини такитлади», — деди Насридинов. 

image

Бош ошпаз Абдулатиф Мамажонов таом таёрлаш учун кайнатилган сувдан фойдаланади.

«Бизнинг ошхонамизда кайнатилган ичимлик сувидан фойдаланиламиз. Кайнатилмаган сувни ичиш натижасида куп касалликлар содир булмокда», — Мамаджанов.

image

Уч-Коргон айил кенгешини торагаси Икромжон Саримсоков сувга чикинди ташлашни олдини олиш учун шанбаликлар утказиляпти.

«Биз канчалик харакат килиб арикларни чопиб тозалашга характ килмайлик барбир куп ахоли уз фикрини узгартирмади, окибати нима булишини уйлашмаябди», — деди Саримсоков.

Мухбирлар: Ойбек Эргашев, Наргиза Абдуллаева, Нодир Мурзарахимов, Нозима Марупова, Аваз Собиров.

Кишлок ахолилари сув олаёткан дарёда  машиналарини ювишади

Уч-коргон кишлогидаги ичадигон сув оладигон арик ва сойларда ахолидаги одамлар машиналарини ювишади. Бу сабабдан ичадиган сув машина мойлари билан бугланяпти.

Уч-кургонда уч та машина ювиш жойи булишига карамасдан, кишлок ахолиси машиналарини сув ичадиган арик ва сойларда ювишади. Шу сабабдан сувга мотор мойлари тушиб, сув захарланмокда. 

«Йигитлар эса машиналарини ювишади. Машиналарни ювиш учун алохида ювиш жойлари бор. Йигитларимиз уша ерда хам машиналарини ювишса булади», — деди Мурзахмедов Сардорбек.
image

Кишлок яшовчиси Мухсин Рахманджанов табиат куз корасидек саклаб, ичгани сув олинадигон ерда машиналарини ювиш керак эмаслигини айтди.

«Сойдаги сувда машина ювиш мумкин эмас, чунки бизга оша сув келади ва биз оша сувни ичамиз», — деди кишлок ахолиси Рахманджанов.
image

Алижон Насриддинов сувга тушган мотор мойлари ичилаёткан сувнинг булганиётганини ёмон бахолади.

«Машина юваётканда уни кирлари ва мойлари сувга тушади. Буни пастдаги инсонлар ичишини уйлашмаяпти. Бу масалага хокимят жуда жидий тарзда иш олиб бориши керак», — деди Насриддинов.

image

Мактаб укитувчиси Хусанхужаева Мухаррамхонинг айтишига караганда, сувнинг булганишидан болалар захарланишяпти. 

«Сувнинг ифлослигидан купрок ёш болалар жабрланяпти. Уларда атравления, ич кетиш касалликлари куп учраяпти», — деди Хусанхужаева.

Кишлок кенгашининг раиси Икромжон Саримсаков машиналарини сойда ювган хайдовчиларга пул толаш жазоси кулланиши керак деди.

«Яна дарё бойида машина ювиш мумкин эмас ва буларга соликлар солиняпти, лекин халк бунга эътибор берилмаяпти», — деди Саримсаков.

Мухбирлар: Муштари Тешабаева, Динора Собирова, Севара Дадабаева, Жавлонбек Халилов.